Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Nedir?

Kategori: Makaleler | Okunma: 102967

Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Nedir?

Medyada gerek yazıl, gerek görsel-işitsel ve gerekse de internet yoluyla kişilerin “kişilik haklarına” saldırıda bulunulabilmesi mümkündür. Kişilik hakları her şahsın “kişiliğine bağlı olan” haklardır. Daha yalın bir ifade ile kişinin, “kişiliğini oluşturan tüm değerler” üzerindeki hakları onun kişilik haklarını oluşturur. Bu çerçevede kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır.Bu kişilik haklarına medya yoluyla saldırılması gazete, dergi, internet veya radyo televizyon yoluyla kişi hakkında yayınlar yapılması suretiyle olur. Örneğin bir gazete yazısında kişinin eşinden başka biriyle ilişkide olduğunun yazılması, bir dergide kişinin özel hayatına ilişkin gizli fotoğrafların ifşa edilmesi, bir televizyon yayınında kişiye ahlaksız bir fiil isnat edilmesi ya da bir radyo yayınında kişinin özel ye da mesleki sırlarının ifşa edilmesi hep bu kapsamdadır. İşte bu gibi saldırılar ve hak ihlalleri durumunda kanun, hakları ihlal edilen kişilere bir cevap ve düzeltmede bulunabilme ve bunu aynı medya...

devamını oku

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlardan Kim Sorumludur?

Kategori: Makaleler | Okunma: 6541

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlardan Kim Sorumludur?

İnternet ortamında yapılan yayınlardan sorumluluk 5651 Sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanundaki 6. Madde kapsamında hem cezai hem de hukuki sorumluluk düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen hukuki sorumluluk, radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden doğan tazminat sorumluluğu başta olmak üzere özel hukuka ait yaptırım sorumluluğunu ifade eder. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse hukuki sorumluluk ile kastedilen hukuk davaları sorumluluğudur. Cezai sorumluluk ile ise gerçekleştirilen bir eylemden dolayı kimlerin hakkında ceza yaptırımı (hapis veya adli para cezası) uygulanacağı meselesi ifade olunur.

5651 Sayılı Kanunun 6. Maddesine göre İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Yani internet sitesinin içeriğini hazırlayan ve yayına koyan kişi ya da tüzel kişi içerik sağlayıcı olarak, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu olacaktır. Ancak İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten...

devamını oku

Radyo Televizyon Kuruluşlarında Yayınlardan Kim Sorumludur?

Kategori: Makaleler | Okunma: 5265

Radyo Televizyon Kuruluşlarında Yayınlardan Kim Sorumludur?

Yazılı medyada olduğunun aksine radyo ve televizyonlar açısından sorumlulukla ilgili kanunda yalnızca hukuki sorumluluğa ilişkin kurallar sevk edilmiş, cezai sorumluluğa ilişkin özel bir hüküm getirilmemiştir. Bu nedenle hukuki sorumluluk açısından öncelikle 3984 Sayılı Kanun hükümlerine bakılacak ve buna göre değerlendirme yapılacakken cezai sorumluluk açısından TCK’nın genel hükümlerine göre hareket edilecektir. Burada bahsi geçen hukuki sorumluluk, radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden doğan tazminat sorumluluğu başta olmak üzere özel hukuka ait yaptırım sorumluluğunu ifade eder. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse hukuki sorumluluk ile kastedilen hukuk davaları sorumluluğudur.

3984 Sayılı Kanunun 28. Maddesine göre eğer radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden dolayı bir kimsenin hakları ihlal edilir ise bundan doğacak tazminat nedeniyle hem yayını yapan kuruluş olarak ilgili anonim şirket hem de bunun yanında şirketin yönetim kurulu başkanı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yani tazminat davası...

devamını oku