İnternet Kuruluşlarının Türleri

Kategori: Makaleler | Okunma: 3969

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişiler erişim sağlayıcı, internet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler yer sağlayıcı olarak ifade edilir. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanan içerik sağlayıcılar ise mevcut internet sitelerinin sahipleri ve/veya yetkililerini belirtir. Erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı, Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilen yetkilendirmeyi içeren “faaliyet belgesi” alarak faaliyette bulunabilir.

İnternet sitesi sahibinin ve/veya yetkililerin uyması gereken ilkeler aşağıdaki gibidir;

  1. İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır.
  2. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir.
  3. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
  4. Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır.

Bu ilkelerle beraber, herkesin, kendisine yönelik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı bulunmaktadır.

İnternet sitesi sahip ve/veya yetkilileri internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Link verdiği başka internet sitesinden ancak link verdiği site ve içeriğini benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belliyse sorumlu olur, aksi halde sorumlu değildir.

Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve erişim sağlayıcıları, adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, sunduğu hizmet, bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise, yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler ve yer sağlayıcıya ilişkin tanıtıcı bilgileri kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Aksi halde, Telekomünikasyon Başkanlığı tarafından idari para cezası verilecektir.

Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla, internet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgileri olan trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Fakat, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Erişim sağlayıcı herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, Telekomünikasyon Başkanlığınca haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, faaliyete başlamasından itibaren her ay düzenli olarak, her erişim yöntemine ilişkin kullanacağı erişim numaralarını ve toptan hizmet verdiği abonelere ilişkin bilgileri Telekomünikasyon Başkanlığına göndermekle, Telekomünikasyon Başkanlığı ile aralarındaki bağlantıdan erişimi engellenecek adreslere ilişkin gönderilecek bilgileri kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi için, gerekli olan donanım ve yazılımı kurarak lazım olan düzenlemeleri yapmakla, kullanıcılarına vekil sunucu hizmeti sunuyor ise; vekil sunucu trafik bilgisini bir yıl saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini temin etmekle  yükümlüdür.

Ayrıca Erişim sağlayıcı ,Erişim sağlayıcı trafik bilgisini bir yıl saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini temin etmekle, internet trafik izlemesinde Telekomünikasyon Başkanlığına gerekli yardım ve desteği sağlamakla, faaliyet belgesinde yer alan Telekomünikasyon Başkanlığının uygun gördüğü bilgileri talep edildiğinde bildirmekle ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP adres planlaması yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle, faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce, durumu Telekomünikasyon Kurumuna, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmekle, Telekomünikasyon Kurumuna bildirilen kapanma tarihinden geriye doğru bir yıllık süredeki trafik bilgilerine ilişkin bütün kayıtları metin dosyası olarak, log formatlarını açıklamalarıyla birlikte, abone kütük bilgilerini Telekomünikasyon Başkanlığına cd, dvd gibi optik medya ortamında teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde Telekomünikasyon Başkanlığı tarafından idari para cezası verilir.

Erişim sağlayıcı, verdiği hizmeti kullananlara ilişkin bilgilerin başkaları tarafından elde edilmesini engeller. Kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadığını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

İnternet ortamında yapılan ve içeriği intihara yönlendirme,  çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. İçeriğinde bu suçlar yer alan yayınlarda, içerik sağlayıcının veya yer sağlayıcının yurt dışında bulunması halinde veya içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı yurt içinde bulunsa bile içeriğini çocukların cinsel istismarı veya müstehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesine Telekomünikasyon Başkanlığınca re'sen karar verilir.  Telekomünikasyon Başkanlığı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.