Medya Kuruluşları

Kategori: Makaleler | Okunma: 7410

Bu gün için medya faaliyetler üç temel alanda sürdürülmektedir: Görsel-işitsel medya, yazılı medya ve internet medyası.

Görsel-işitsel medya, radyo ve televizyon yayıncılığını ifade etmektedir. Radyo televizyon yayıncılığı açısından bir dönem yalnızca devlet televizyonu olan TRT’nin kanallarının yayın yapmasına karşılık son yirmi yılda gerekli izinlerle birlikte hızla gelişen özel sektör bu gün dünyanın büyük ülkelerindeki benzerlerini aratmayacak seviyededir. Özellikle uydu yayıncılığına başlanmasıyla birlikte sadece yerel değil ulusal kanaların da tüm ülke çapına yayılması ve buna ek olarak yurtdışından yayın yapan kanalların da izlenmeye başlanması görsel medyadaki yelpazeyi genişletmiştir. Bu gün için görsel medya kuruluşları hemen hemen tamamen şirketler şeklinde teşkilatlanmışlardır. Bazı medya bazlı şirketler tek bir televizyon kanalına sahipken diğer bazılarının birden çok televizyon kanalı bulunmaktadır. Bu özellikle ihtisaslaşmış televizyon kanalları olgusunu doğurmuş ve giderek hızlandırmıştır. Bu gün için haber kanalları, spor kanalları, müzik kanalları ve belgesel kanalları gibi kanal türleri mevcuttur. İşitsel medya açısından da çeşitlilik söz konusu olmakla birlikte çok ağırlıklı olarak müzik yayını yapılmaktadır.

Yazılı medya, gazete ve dergi yayıncılığını ifade etmektedir. Esasında en kurumsal medya işin doğası gereği yazılı medya alanında var olmuştur. Basın olarak da ifade edilen yazılı medyanın kurumsal yapısı ve dünya tarihindeki hak mücadelesi “basın özgürlüğü” kavramını doğurmuştur. Bu gün için basın özgürlüğü birçok ülke anayasasında ve bu arada bizim Anayasamızın 28. maddesinde kendisine normatif bir yer bulmuştur. Hatta bu gün için bizim hukuk sistemimizde Görsel-işitsel medya izne tabii iken Yazılı medyanın izne tabi olmadığı yani bir yazılı medya aracı işletebilmek için söz gelimi bir dergi çıkarmak için herhangi bir izne ihtiyaç olmayacağı Anayasal bir kuraldır.

İnternet medyası, internet sitelerinden oluşmakta olup en karmaşık, sınırları ve kontrolü en zor medya alanı olarak ifade edilmektedir. Görsel-işitsel medya ve Yazılı medyanın aksine İnternet medyasına dahil olabilmek için ciddi bir ekonomik varlığa gereksinim duyulmamaktadır. Bu gün web adresi alınması çok cüz’i rakamlarla olabilmekte herhangi bir sitenin işlevselliği onun sonraki dönemde piyasa değerini belirlemektedir. Bu nedenle de interneti kullanabilen her kişi internet medyasının şöyle ya da böyle potansiyel bir parçasıdır. Ayrıca internet üzerinden yayın takibi çok zordur. Yayının içeriğini izlemek, kaynağını tespit etmek ve onu engellemek bazen neredeyse imkansız olmakta, erişimin engellendiği sitelere başka yollarla yine de ulaşılabilmektedir. Bu nedenle internet medyası kaynaklı hukuki problemlerin çözümü diğer alanlara göre daha fazla güçlük arz etmektedir.