Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Nedir?

Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Nedir?Medyada gerek yazıl, gerek görsel-işitsel ve gerekse de internet yoluyla kişilerin “kişilik haklarına” saldırıda bulunulabilmesi mümkündür. Kişilik hakları her şahsın “kişiliğine bağlı olan” haklardır. Daha yalın bir ifade ile kişinin, “kişiliğini oluşturan tüm değerler” üzerindeki hakları onun kişilik haklarını oluşturur. Bu çerçevede kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır.Bu kişilik haklarına medya yoluyla saldırılması gazete...

devamını oku

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlardan Kim Sorumludur?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlardan Kim Sorumludur?İnternet ortamında yapılan yayınlardan sorumluluk 5651 Sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanundaki 6. Madde kapsamında hem cezai hem de hukuki sorumluluk düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen hukuki sorumluluk, radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden doğan tazminat sorumluluğu başta olmak üzere özel hukuka ait yaptırım sorumluluğunu ifade eder. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse hukuki sorumluluk ile kastedilen hukuk davaları sorumluluğudur. Cezai sorumluluk ile ise gerçekleştirilen bir eylemden dolayı kimlerin hakkında ceza...

devamını oku

Radyo Televizyon Kuruluşlarında Yayınlardan Kim Sorumludur?

Radyo Televizyon Kuruluşlarında Yayınlardan Kim Sorumludur?Yazılı medyada olduğunun aksine radyo ve televizyonlar açısından sorumlulukla ilgili kanunda yalnızca hukuki sorumluluğa ilişkin kurallar sevk edilmiş, cezai sorumluluğa ilişkin özel bir hüküm getirilmemiştir. Bu nedenle hukuki sorumluluk açısından öncelikle 3984 Sayılı Kanun hükümlerine bakılacak ve buna göre değerlendirme yapılacakken cezai sorumluluk açısından TCK’nın genel hükümlerine göre hareket edilecektir. Burada bahsi geçen hukuki sorumluluk, radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden doğan...

devamını oku

Yazılı Medyada Hukuki ve Cezai Sorumluluk Kimdedir?

Yazılı Medyada Hukuki ve Cezai Sorumluluk Kimdedir?Yazılı medyada sorumluluk hukuki ve cezai olmak üzere iki farklı açıdan düzenlenmiştir. Hukuki sorumluluk, gazete veya dergi içeriğinden doğan tazminat sorumluluğu başta olmak üzere özel hukuka ait yaptırım sorumluluğunu ifade eder. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse hukuki sorumluluk ile kastedilen hukuk davaları sorumluluğudur. Basın K. m.16’ya göre “Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile...

devamını oku

Sorumluluk Nedir?

Sorumluluk Nedir?Etiam euismod nunc at nisi accumsan mollis. Sed dictum nisi non ipsum pellentesque sodales. Donec pharetra velit a sem rutrum quis eleifend leo laoreet. Ut laoreet euismod leo id fringilla. Sed dolor arcu, ultrices id fermentum nec, congue ut libero. Fusce tortor sem, mollis rhoncus lacinia eget, imperdiet eget lacus. Donec tincidunt nulla quis quam imperdiet placerat. Duis non mi in ante tincidunt lacinia. Morbi nec lorem sed augue fringilla placerat....

devamını oku

İnternet Kuruluşlarının Türleri

İnternet Kuruluşlarının Türleriİnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişiler erişim sağlayıcı, internet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler yer sağlayıcı olarak ifade edilir. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanan içerik sağlayıcılar ise mevcut internet sitelerinin sahipleri ve/veya yetkililerini belirtir....

devamını oku

Basın Kuruşları - Yaptırımlar, Kurallar ve Yasaklar

Basın Kuruşları - Yaptırımlar, Kurallar ve YasaklarBasının özgür olduğu ve kuruluşunun herhangi bir mali şarta bağlanamayacağı Anayasada açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak bu durum, basın kuruluşlarının düzenli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak ve sektörde gerekli hukuki denetimi yapabilmek amacıyla hukuki düzenleme yapılmasına engel olmayacaktır. Bu çerçevede basın kanunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre öncelikle her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlan, tarife...

devamını oku

Basın Kuruluşlarının Yayın İlkeleri Nelerdir?

Basın Kuruluşlarının Yayın İlkeleri Nelerdir?Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır. Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır. Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: Yayınlarda hiç kimse; ırkı...

devamını oku